Marco Maio: Představení ve světě architektury – v hlavní roli světlo

 „Slunce nevědělo, jak je jeho světlo krásné, dokud se neodrazilo od budovy“ Luis Kahn. Tento slavný výrok shrnuje důležitost propojení světla a architektury. Hledání vzájemné harmonie těchto dvou světů, hmotného i nehmotného, zasvětil téměř celý svůj profesní život Marco Maio, uznávaný architekt původem z Portugalska, země prostoupené nekonečným slunečním svitem.  V roce 2008 Marcovi kroky zamířily do České republiky. Ve srovnání s Portugalskem má Česká republika velmi odlišné světelné podmínky..

Marcovou hlavní múzou je světlo. Své myšlenky a záblesky inspirace si zaznamenává do skicáku, který má neustále při sobě.
(Foto: architekt Marco Maio, Noble Ivory White, Technistone®)

Světlo je hlavní devízou každého prostoru

Slunce je hlavním zdrojem přirozeného světla, jehož směr, intenzita a barva se mění v závislosti na denní době, a tím do architektury vnáší přirozenou dynamiku. Když se pak schová za mraky, světlo se stane měkčím a rozptýlí se do větší plochy.

V Portugalsku svítí slunce přibližně o 1000 hodin déle než v České republice. Marco tak musel začít hledat odpovědi na nové problémy, se kterými se v českém prostředí potýkal, například: jak navrhnout interiér s nestabilním slunečním zářením?

Marco ovládá práci se světlem na jedničku. Správně zvolenými materiály dokáže rozzářit každý interiér, i když slunce zrovna nesvítí. (Foto: architekt Marco Maio, Crystal Calacatta Amnis, Technistone®)

Architektura vytváří prostor a ten je určován světlem. Bez světla nemůžeme vnímat reálné tvary a barvy kolem nás. Marcovou snahou je navrhovat otevřené interiéry propojující svět venku a uvnitř. 

Ve svých návrzích Marco zohledňuje orientaci objektu vzhledem ke světovým stranám, světelnou proměnlivost v průběhu dne nebo stranu s nejlepšími výhledy. (Foto: architekt Marco Maio, Noble Olympos Mist, Technistone®)

Vytyčení cílů je prvním krokem k úspěchu

Je důležité stanovit si správné cíle, které nás motivují jít neustále kupředu. Marco si takových cílů, kterých by v České republice rád dosáhl, vytyčil hned několik. Jeden veliký sen si plní již dnes.

Na ČVUT předává své letité zkušenosti v oblasti architektury českým i zahraničním studentům. „Mladá generace je budoucí hybnou silou určující směr a dynamiku naší společnosti. K výchově a vzdělání mladých lidí je potřeba přistupovat odpovědně a s respektem. Úkolem starší generace je předávat nabyté znalosti a zkušenosti a úkolem té mladší je tyto informace uchovávat a posouvat dál. Velmi dobře si uvědomuji míru zodpovědnosti, kterou mám jako pedagog. Ve svých studentech se snažím vzbuzovat lásku k oboru a vedu je k tomu, aby šli vždy vpřed až za hranice možného i nemožného“, říká Marco.

Marco klade velký důraz na použití materiálů, které musí korespondovat s lokalitou. Přednost dává přírodním materiálům, jako je dřevo nebo kámen (Foto: architekt Marco Maio, Crystal Absulute White, Technistone®)

Pojďte a připojte se

„Přijďte, připojte se, rozvíjejte se“.  V tomto nekonvenční duchu s prostorem pro vlastní seberealizaci vede Marco svůj tým. Dveře jsou otevřené pro schopné architekty z celého světa, kteří mají nadšení, nápady a chuť na sobě pracovat a dále se rozvíjet.  Marcův mezinárodní tým propojuje odlišné kultury, styly tvorby a vnímání architektury. Toto propojení skvěle funguje. Výsledkem jsou krásné invenční designové realizace interiérů zalité teplým světlem, prostoupené pozitivní energií a silným nábojem.

Každou minutu přirozené světlo mění směr, intenzitu a barvu, a tím do architektury vnáší dynamiku. Světlo určuje architekturu. (Foto: architekt Marco Maio, Crystal Absulute White, Technistone®)

Nic není nemožné

Marco opustil svoji komfortní zónu, vydal se do neznámých českých vod a hledal nová řešení v architektuře.  Nakonec našel pevnou půdu pod nohama, svůj osobitý styl a především sám sebe.  Pravdivost tohoto tvrzení dokládají jeho četné architektonické projekty jak v České republice, tak i v zahraničí a kolekce vlastního nábytku. Marcům příběh dokazuje, že nic není nemožné.

Pokud chcete slyšet příběh tohoto pozoruhodného architekta z jeho vlastních úst, podívejte se na video.